مقاله های منتشر شده در

دوفصل‌نامه‌ی پژوهه‌ی باستان‌سنجی

مشخصات
پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی، 1394

اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی

فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان، 1394

تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا