دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مقاله های منتشر شده در

سال پنجم، شماره‌ی دهم، بهار و تابستان 1390

مشخصات
امید عودباشی، 1390

بیماری برنز در آلیاژهای مس باستانی: مکانیزم، حفاظت و درمان

وحید صفدری، لیلا آقازاده، 1390

شناسایی چوب و خرده چوب از طریق وابری الیاف (دفیبره کردن)

بهاره نغزگوی کهن، 1390

مرمت کت پشمی متعلق به مجموعه نیاوران با روش پرز گذاری

مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی، 1390

راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی

مهدی کردی، خاطره صادقی، احمد پیرزاد، 1390

بررسی و شناخت ساختار نقاشی روی عناصر چوبی سقانفار شیاده بابل

فاطمه محسنی، 1390

بررسی فنی و ارائه طرح حفاظت و مرمت نقاشی بر روی اندود گلی هخامنشی

جعفر کریم پور، داریوش حیدری، 1390

نگاهی به طرح باززنده‌سازی شهر قدیم باکو

بهنام پدرام، نرجس زمانی، 1390

نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی

کبری قربانی، 1390

معماری ساختارهای گنبد

سارا معتمدی، هایده خمسه، 1390

مطالعه و بررسی آسیب‌های وارده به کاشی‌های تکیه معاون‌الملک کرمانشاه

هانی زارعی، 1390

مرمت خانه فیلی در شهر شیراز

احسان داورپناه، علی اصغر میرفتاح، امین داور پناه، 1390

کنکاشی پیرآمون گونه‌شناسی و ریخت‌شناسی حمام‌های قاجاریه بندرعباس با مطالعه موردی حمام گپ بندرعباس

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا