دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مقاله های منتشر شده در

سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز و زمستان 1386

مشخصات
مرتضی یمانی، 1386

کشش و مقاومت الیاف کاغذ در برجسته‌سازی نقوش کاغذی

معین اسلامی، مهدی رازانی، 1386

مقدمه‌ای بر اصطلاحات تخصصی حفاظت و مرمت نقاشی

سیدمحمدحسین مرعشی، 1386

برخی واژگان نسخه‌شناسی در هنر کتاب‌آرایی

بهشاد حسینی، بهنام پدرام، 1386

علل بروز گسستگی‌های لایه‌ی رنگ در نقاشی‌های رنگ روغن روی کرباس (بخش اول)

امیرحسین کریمی، مهدی نصیری مبارکه، 1386

بررسی رنگدانه‌ی‌ سفیدآب شیخ و انتساب آن به شیخ بهایی

فرحناز کلینی، 1386

شناسایی بست به‌کاررفته در نگاره‌های سالن مرکزی خانه‌ی سوکیاس (۱)

سامان ترابی، بهنام پدرام، 1386

بررسی علمی و هنری دیوارنگاره‌های موجود در بنای تاریخی گنبد آزادان

مهناز مقدسی، 1386

حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌ دیواری امام‌زاده هفت‌معصوم روستای کروژده سبزوار

فرح‌سادات مدنی، رسول وطن‌دوست، محمد قهری، 1386

تاثیر محیط کم اکسیژن در ضد عفونی آثار کاغذی (آنوکسی نیتروژن)

فرحناز کلینی، بهنام پدرام، 1386

زیبایی‌شناسی در مرمت

مهدی رازانی، علی آدینه، 1386

چزاره براندی و اندیشه‌های نوین مرمت

دیوید کریر، 1386

مرمت در جایگاه تفسیر آثار هنری: دیدگاه یک فیلسوف


ترجمه‌ی امیر‌حسین کریمی
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا