دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مقاله های منتشر شده در

سال سوم، شماره‌ی پنجم، پاییز و زمستان 1387

مشخصات
سمیه سلیمانی، 1387

جنبه‏‌‏هایی از حفاظت پیشگیرانه با نگاهی خاص به نگهداری و حفاظت از نسخ خطی

فاطمه یزدان‏‌‏خواه کناری، 1387

حفاظت و مرمت پارچه مخمل با حاشیه گلابتون منسوب به دوره قاجار

نرگس زمانیان، 1387

مطالعه موردی بر روی یک نیم‏‌‏تنه مخملی متعلق به موزه کلیسای وانک اصفهان

محسن محمدی، 1387

واژه‏‌‏شناسی آثار چوبی (۲): چوب‏‌‏شناسی، روش‏‌‏های، آزمایش‏‌‏ها و ویژگی‏‌‏ها

مریم جعفری نائینی، رسول وطن‏‌‏دوست، 1387

حفاظت و مرمت مجسمه‏‌‏های مومی «موزه مردم شناسی سعد آباد»

مهدی رازانی، 1387

فرهنگ واژگان حفاظت (Balaam)

محمداسماعیل حاجی علیان، رویا عمرانی، 1387

بررسی تحلیلی مرمت نقاشی‏‌‏های دیواری صفوی کاخ چهل‏‌‏ستون اصفهان توسط موسسه مرمت ایتالیا (ISMEO)

هانی زارعی، 1387

کاربرد روش‏‌‏های غیر مخرب در بررسی بناهای غیر تاریخی با رویکردی به روش (GPR)

فرحناز کلینی، بهنام پدرام، عباس عابد اصفهانی، 1387

بررسی تغییرات سطحی در رنگ روغن ورمیلیون رژ (نفتول) تحت تأثیر اشعه ماوراءبنفش با استفاده از FTIR

زهرا دهقانی، عباس عابد اصفهانی، 1387

بررسی کاربرد نانو ذرات کلسیم و منیزیم هیدروکسید در اسید زدایی آثار کاغذی

سمیه بصیری، 1387

بررسی فن‏‌‏شناسی سینی فلزی نقاشی‏‌‏شده

مسعود باتر، عباس عابد اصفهانی، حسین پایدار، 1387

بررسی و مطالعه روش‏‌‏های حفاظت و مرمت الواح گلی مکشوفه از محوطه‏‌‏های باستانی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا