دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مقاله های منتشر شده در

سال چهارم، شماره‌ی هفتم، پاییز و زمستان 1388

مشخصات
معین اسلامی، محمد مرتضوی، 1388

قابلیت توموگرافی کامپیوتری سی-تی اسکن در بررسی و مطالعه آثار تاریخی

شهره بیروتی، رسول وطن‌دوست ، 1388

نقش بسته بندی در راستای حفاظت پیشگیرانه اشیای موجود در مخازن (با مطالعه موردی روش های نگهداری سکه های تاریخی موزه رشت)

حسن خلیلی زنوز، 1388

ارزیابی سازگاری مواد ساختمانی با استفاده از گرمانگاری مادون قرمز

ناکو ویسی، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدی‌زاده سراج ، 1388

حفاظت لرزه ای اشیا موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جدا سازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)

مهدی مداحی، شیوا حاجیانی، آرش ضیاء آبادی، 1388

فن شناسی و آسیب شناسی تزئینات گچ بری در بنای امامزاده قاسم و آرامگاه کوچک محوطه تاریخی سمیران

رضا رحیم نیا، 1388

کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولی

هانی زارعی، محمد حسین وافی، 1388

جستاری در سیر تحولات شهری شیراز در دوره های مختلف تاریخی

امیرحسین کریمی، غلامرضا وطن‌خواه، 1388

شناسایی بست های نقاشی ایرانی به روش شیمی تر

سمیه نوغانی، 1388

کاربرد میکرو امولسیون روغن در آّب برای حفاظت از آثار تاریخی

محسن قانونی، حمید فرهمند بروجنی، 1388

نگره معاصر در آسترگیری تابلوهای نقاشی (با نگاهی به روش جدید آسترگیری یک تابلوی رنگ و روغن)

مسعود باتر، زهرا محمدی سرایی ، 1388

بررسی آزمایشگاهی تزئینات و حفاظت و مرمت یک نسخه عقدنامه قاجاری متعلق به مجموعه شخصی

سوگند نقوی،حمیدرضا بخشنده‌فر، غلامرضا وطن‌خواه، 1388

بررسی متالورژیک یک ظرف لوله دار متعلق به عصر آهن II

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا