دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389

16 مقاله‌ از سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
هانی زارعی، 1389

مرمت حمام ورای شهرستان مهر استان فارس

مارال صدقیان، 1389

حفاظت و مرمت نقاشی های روی چوب قوس دار سقف کاخ صاحبقرانیه

عباس عابد اصفهانی، بابک حجتی، حمید فرهمند بروجنی، 1389

بررسی ساختاری یک نمونه طومار چرمی متعلق به موزه هگمتانه همدان

سمیه نوغانی، حسام اصلانی، 1389

مروری بر فن شناسی و آسیب شناسی کاغذها و پارچه های دیواری خانه وثیق انصاری

نفیسه انصاری، حمیدرضا بخشنده فرد، 1389

مروری بر فن شناسی فلزِ روی

مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه، 1389

طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)

مرضیه اسماعیلی جاغرق، حمیدرضا تقی یاری، علیرضا بهرمان، 1389

راهکار های حفاظتی-مرمتی درب امامزاده یحیی روستای دورزعنبر شهرستان ساوجبلاق

مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده، 1389

نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)

مهدی مداحی گیوی، شیوا حاجیانی، 1389

تبدیل محوطه کاوش شده به محوطه –موزه به عنوان یک روش حفاظتی با نگاه ویژه به هفت تپه

سامان کارگر، 1389

نگاهی به مبانی نظری در طرح مرمت و سازماندهی مسجد جامع ابرکوه (ابرقو) و تاثیر آن در توسعه کالبدی مسجد

کبری قربانی، محمد منصور فلامکی، 1389

بررسی قوس ها و گنبدها از دیدگاه ایستایی

سودابه خانجانی، غلامرضا وطن خواه، مسلم میش مست، 1389

فن شناسی تزئینات آهکی بنای اسپی مزگت

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا