دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش

مقاله های منتشر شده در

سال چهارم، شماره‌ی هشتم، بهار و تابستان 1389

مشخصات
هانی زارعی، 1389

مرمت حمام ورای شهرستان مهر استان فارس

مینا کاکویی، شهرزاد امین شیرازی نژاد، غلامرضا وطن خواه، 1389

طرح حفظ و مرمت یک نمونه پارچه ابریشمی نقاشی شده چینی (قسمتی از پاراوان کاخ-موزه گلستان)

مرضیه اسماعیلی جاغرق، حمیدرضا تقی یاری، علیرضا بهرمان، 1389

راهکار های حفاظتی-مرمتی درب امامزاده یحیی روستای دورزعنبر شهرستان ساوجبلاق

مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، بهناز نصیرزاده، 1389

نگاهی به جعل میراث فرهنگی در ایران (با بررسی پایه جعلی به سبک سلقوی در کاخ موزه ی چهلسون اصفهان)

مهدی مداحی گیوی، شیوا حاجیانی، 1389

تبدیل محوطه کاوش شده به محوطه –موزه به عنوان یک روش حفاظتی با نگاه ویژه به هفت تپه

سامان کارگر، 1389

نگاهی به مبانی نظری در طرح مرمت و سازماندهی مسجد جامع ابرکوه (ابرقو) و تاثیر آن در توسعه کالبدی مسجد

کبری قربانی، محمد منصور فلامکی، 1389

بررسی قوس ها و گنبدها از دیدگاه ایستایی

سودابه خانجانی، غلامرضا وطن خواه، مسلم میش مست، 1389

فن شناسی تزئینات آهکی بنای اسپی مزگت

عادله محتشم، حسین احمدی، عباس عابد اصفهانی، 1389

فن شناسی و بررسی مکانیسم اتصال در تزئینات لایه چینی روی سنگ در دوره قاجار (مطالعه موردی: تزئینات لایه چینی روی سنگ موجود در کوشک شمس العماره تهران)

سحر نوروزی، سید محمدامین امامی، امید عودباشی، 1389

مطالعات ساختاری بر روی ملات های هیدرولیکی بند امیر فارس

جعفر کریم پور، زهرا محمودی منش، بهنام پدرام، 1389

معرفی بافت تاریخی باکو و تحلیل اقدامات حفاظتی انجام یافته از دیدگاه مبانی نظری

مهدی کردی، عباس عابد اصفهانی، سیدمحمدامین امامی، 1389

نقش ساختاری سنگ قرمز کلیسای سنت استپانوس جلفا در مکانیزم (فرآیند) تخریب

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا