دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

دوره‌ی‌ جدید، سال نخست، شماره‌ی 1، بهار و تابستان 1392

مشخصات
مهدی رازانی، 1392

کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی

ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل، 1392

مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری


ترجمه‌ی سحر احمدخان بیگی
کریس کیپل، 1392

هدف‌های حفاظت


ترجمه‌ی امیرحسین کریمی
یانک سو کو، 1392

پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG


ترجمه‌ی معصومه تفرشی فمی
وحید پورزرقان، 1392

اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی

صالح ایمانی، مریم افشارپور، 1392

پوشش‌دهی نانوکامپوزیت اکسید روی بر سطوح آثار کاغذی تاریخی و هنری

مصطفی کریمی‌فرد، مهدی رازانی، سعید مهریار، 1392

آشکارسازی و حفاظت تزئینات پنهان نقاشی در بخشی از ازاره‌ی خانه‌ی صدقیانی تبریز

فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی، 1392

ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان

یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی، 1392

آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا