دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

دوره‌ی جدید، سال دوم، شماره‌ی 4، پاییز و زمستان 1393

مشخصات
كليفورد . ا. پرايس، 1393

استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک


ترجمه‌ی عاطفه شکفته، امید عودباشی
شارون راتلج، بروس بانکس، مارک فورکاپا، توماس استوبر، ادوارد سچیکار، کوین مالینووسکی، 1393

درمان با اکسیژن اتمی، روشی به‌منظور احیاء نقاشی‌های آسیب‌دیده با استفاده از دود


ترجمه‌ی هومن بخشایی
دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس، 1393

راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ


ترجمه‌ی مهدی رازانی
حسین اسمعیلی سنگری، بهروز عمرانی، 1393

پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (اقدامات و چالش‌ها)

هانی زارعی، 1393

بررسی دوره‌های مرمت حمام حاجی‌خان (از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳)

یاسر حمزوی ، 1393

کشف کتیبه‌ای کهن در کلیسای وانک (سورپ آمناپرگیچ) اصفهان

رامین محمدی سفیدخانی، 1393

گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران

علی آدینه، 1393

نارین‌قلعه‌ی میبد؛ بررسی ساختار کالبدی کهن‌دژ به‌عنوان هسته‌ی اصلی شهر تاریخی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا