دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 5، بهار و تابستان 1394

مشخصات
ایوننیس لیریتزیس، نیکولائوس لاسکاریس، 1394

پنجاه سال کاربرد سالیابی هیدراته‌شدن ابسیدین در باستان‌شناسی


ترجمه‌ی نگار کاظمی‌پور
میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی، 1394

بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن

رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی، 1394

حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود

علی نوراللهی، 1394

گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (۲۵۶ ق.م تا ۲۲۴ م.)

سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد، 1394

بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی

اعظم رمضانی چرمینه، 1394

مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین

احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد، 1394

الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا