دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

دوره‌ی جدید، سال سوم، شماره‌ی 6، پاییز و زمستان 1394

مشخصات
یاسین صدقی، 1394

چگونگی ساخت و استفاده از ترازوی هیدرو استاتیک آزمایشگاهی

علی نوراللهی، 1394

معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه

مهران کاظم‌پور، 1394

شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد

مهدی مکی‌نژاد، 1394

کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی

امیر ثناجو، محمد امینیان، 1394

حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران

راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی، 1394

کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا