دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

سال اول، پیش شماره، بهار 1383

مشخصات
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، 1383

سند نارا

V. C. Sharma and B. V. Kharbade، 1383

تری پلی‌فسفات سدیم: یک ماده‌ی تجزیه کننده‌ی بی خطر برای درمان اشیاء مسی به‌دست‌آمده از حفاری


ترجمه‌ی امید عودباشی
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، 1383

قوانین و بیانیه‌های بین المللی

ناهید هراتیان اردستانی، 1383

بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید

سیدمحمدامین امامی، 1383

ترمودینامیک و اهمیت نمودارهای حالت مواد در بررسی تغییرات ساختارهای متالورژیک و مینرالوژیک

حمیدرضا بخشنده فرد، 1383

معرفی یک روش تشخیص و شناسایی ایزومرهای کلرید بازی مس در آثار برنزی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا