دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

سال اول، شماره‌ی 1، پاییز 1383

مشخصات
ترجمه‌ی فریبا مجیدی، 1383

توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی

محسن کیهان پور، 1383

تغییر دادن وضع موجود

بهنام پدرام، 1383

۵۵ درجه و ۴۵ دقیقه شمالی

کیوان ورقایی، 1383

استفاده از سیستم گرمایشی کف در طرح احیای بناهای تاریخی

سیدمحمدامین امامی، 1383

کاربرد میکروسوند الکترونیکی در تفسیر و بررسی ساختار اشیاء باستانی از دیدگاه متالورژیک

فلور بنده‌خدا، 1383

کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت

غلامرضا کیانی، 1383

ارزش‌های تصویری داربست‌ها در محوطه‌های تاریخی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا