دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

سال چهارم، شماره‌ی 3، بهار 1388

مشخصات
S. Sequeira; C. Casanova; E.J. Cabrita، 1388

اسیدزدایی کاغذ با استفاده از مخلوط نانو‌ذرات هیدرواکسید کلسیم در ایزوپروپانول، مطالعه‌ی کارایی


ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان، 1388

بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال ۲۰۰۹ – “علم و میراث”

ام. بونینی; اس. لنتز; ر. جورجی; پی. باگلیونی، 1388

کاربرد اسفنج نانومغناطیس در تمیز‌کاری آثار هنری


ترجمه‌ی عادله محتشم
بابک حجتی، 1388

حفاظت از یادمان

مهدی رازانی، 1388

بررسی مبانی مرمت دو مجموعه قاب کاشی منقوش از موزه‌ی چهل‌ستون

مهدی کردی، 1388

حفظ و مرمت نقاشی پشت شیشه

محمد حدادی، محسن محمدی، 1388

ارزیابی ساختاری پارالویید B72 و تاثیر استفاده از آن در مرمت آثار ساخته شده از چوب

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا