دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

سال ششم، شماره‌ی 4، شماره‌ی پیاپی 5، زمستان 88 و بهار 1389

مشخصات
ترجمه‌ی حمید یونسی، مهدی حاجی‌زاده، 1389

طرح بازسازی خانه‌ی بنجامین فرانکلین

ردوریکو ج.، داوید چ.، 1389

کاربرد ذرات نانو هیدروکسید کلسیم برای اسیدزدایی چوب: کاهش انتشار بخارات اسیدی آلی از محیط داخل پیانوی کلیسا


ترجمه‌ی روجا زرودی
محمد حدادی، مریم افشارپور، عباس عابد اصفهانی، 1389

تاثیر اثر فتوکاتالیستی و آبدوستی نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم در حفاظت از آثار تاریخی

مهدی رازانی، حمیدرضا بخشنده فرد، اصغر توکلی، 1389

فلزکاری سلجوقی، هنری اسلامی با هویت ایرانی

محمدرضا کمالی، 1389

معماری دوره‌ی قاجار

معصومه فمی تفرشی، غلامرضا وطن‌خواه، 1389

بررسی علل خشکی در چرم و درمان چرم‌های خشک‌شده

وحید پورزرقان، 1389

حفاظت و مرمت شیشه‌های تاریخی

فریبا مجیدی، 1389

مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی

حسام اصلانی، مسلم میش‌مست‌نهی، 1389

بررسی کاشی‌های زراندود بقاع مذهبی اصفهان

غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی، محسن محمدی، 1389

بررسی نانوذرات نقره و قابلیت استفاده از آن در حفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا