منابع ثبت شده مربوط به

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری زنجان

مشخصات
مهدی کردی، محمد مرتضوی، مهدی رازانی، 1388

فن‌شناسی و آسیب‌شناسی بخشی از تزئینات وابسته به معماری گنبد سلطانیه


پروژه‌ی مطالعاتی
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا