انتشارات جهاد دانشگاهی

کتاب‌های مربوط به این ناشر 1 یافته‌ی زیر است.

مشخصات
ورونیک ورگی‌بلمین، 1390

فرهنگ مصور الگوهای تخریب سنگ


ترجمه‌ی غلامرضا وطن‌خواه، مهدی رازانی
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا