کتاب‌های منتشر شده توسط

انتشارات دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مشخصات
باربارا استوارت، 1393

روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی


ترجمه‌ی مسعود باقرزاده کثیری
هتر مارگارت لوئیس میلر، 1395

رهیافت‌های باستان‌شناختی به فناوری


ترجمه‌ی وحید عسکرپور
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو، 1393

برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا