دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

کتاب‌های مربوط به این ناشر 1 یافته‌ی زیر است.

مشخصات
سمیه بصیری، 1392

زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا