منابع ثبت شده مربوط به

آموزشی

مشخصات
،

آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش پنجم)


نوشته شده در جامعه
،

جلای بیابانی، بستر اصلی سنگ‌نگاره‌های تاریخی


نوشته شده در جامعه
،

آسیب شناسی ساختارهای گچی (۱)


نوشته شده در جامعه
،

روش‌های ساخت آثار فلزی تاریخی (۲): عملیات حرارتی


نوشته شده در جامعه
،

مروری بر پوسیدگی در چوب استحکام‌بخشی‌شده


نوشته شده در جامعه
،

گیرش گچ و آهک: پدیده‌های ساده‌نما (۲)


نوشته شده در جامعه
،

آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش چهارم)


نوشته شده در جامعه
،

منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها (قسمت سوم)


نوشته شده در جامعه
،

منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها (قسمت دوم)*


نوشته شده در جامعه
،

آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش سوم)


نوشته شده در جامعه
،

آشنایی با فن‌آوری نانو و مطالعات مرکز CSGI در این زمینه (بخش دوم)


نوشته شده در جامعه
،

منشور ملی حفاظت: ضرورت‌ها و اهمیت‌ها


نوشته شده در جامعه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا