سنگ

منابع ثبت شده مربوط به

ابزار و اشیاء سنگی

مشخصات
بهنام پدرام، نرجس زمانی، 1390

نگاهی به حفاظت شیرهای سنگی در قبرستان تاریخی


مقاله
نازنین شریفان، 1395

حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز


پایان‌نامه
بهروز جلوداریان بیدگلی، 1395

استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان


پایان‌نامه
رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی، 1394

حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


مقاله
رامین محمدی سفیدخانی، 1393

گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران


مقاله
مریم شیروانی، 1387

آسیب‌شناسی و حفاظت از سنگ‌های تاریخی


کتاب
مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، یوسف مجیدزاده، 1391

بررسی مقدماتی روش ساخت و تزئین سنگ‌های کلریتی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود


مقاله
مهدی رازانی، 1392

کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی


مقاله
سمیه بصیری، 1387

مجسمه‌ی داوود، میکل آنژ: «بررسی روند حفاظت، مرمت و انجام آزمایشات»


مقاله
حکیمه افشاری‌نژاد، 1391

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و حفاظت و مرمت دو نمونه ظروف کلریتی متعلق به موزه‌ی جیرفت


پایان‌نامه
رامین محمدی، 1391

حفظ و مرمت سه نمونه از ظروف مرمری یافت شده در کاوش‌های باستان‌شناسی حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود (جیرفت)


پایان‌نامه
فاطمه یاوری، 1391

حفاظت و مرمت سه عدد ظرف سنگ کلریتی مربوط به تمدن هلیل‌رود جیرفت


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا