حفاظت و باستان‌شناسی

منابع ثبت شده مربوط به

حفاظت حین کاوش

مشخصات
اکبر عابدی، 1395

پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!


مقاله
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، 1376

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)


کتاب
فریبا مجیدی، 1389

مدیریت و برنامه‌ریزی برای حفظ و مرمت در کاوش‌های باستان‌شناسی


مقاله
ترجمه‌ی فریبا مجیدی، 1383

توصیه‌نامه‌ی اصول بین المللی در حفاری‌های باستان‌شناسی


مقاله
تانیا گریشمن، 1386

مرمت آثار باستانی در هنگام کاوش‌های باستان‌شناسی


ترجمه‌ی فریبا مجیدی
مقاله
فریبا مجیدی، 1386

حفظ، مرمت و نگهداری استخوان‌های بدست آمده از کاوش‌های باستان‌شناسی


مقاله
فاطمه جوهری، 1387

راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ


پایان‌نامه
مهدی کلیایی، 1382

کاهگل و ارزشهای آن در محافظت از سازه‌های گلین (حفاظت از کوره‌های عمل آوری فلز و پخت سفال در محوطه‌ی تاریخی اریسمان)


پایان‌نامه
فاطمه محسنی، 1380

مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا