تاریخ هنر و معماری و باستان‌شناسی

منابع ثبت شده مربوط به

دوره‌ی تاریخی (پیش از اسلام)

مشخصات
اکبر عابدی، 1395

پروژه های باستان شناختی سدهای ایران، کاوش‌های نجات بخشی اضطراری یا حفاظت و مرمت!!!


مقاله
علی نوراللهی، 1394

معماری و شهرسازی اشکانیان در بین النهرین و سوریه


مقاله
علی نوراللهی، 1394

گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (۲۵۶ ق.م تا ۲۲۴ م.)


مقاله
شیرکو محمدی، 1388

شکل‌گیری فرم چلیپایی باغ بر اساس مفاهیم نمادین


مقاله
بهراد کریمی، 1380

مطالعه و مرمت یک ظرف شیشه‌ای دوره‌ی ساسانی


پایان‌نامه
مجید ایاسی، 1382

بررسی آسیب‌های وارده بر نقش سرستون گاو در آرامگاه داریوش اول در نقش‌رستم و حفاظت و مرمت آن


پایان‌نامه
محمدسعید ساعدی، 1382

مطالعه و بررسی نقاشی‌های به‌دست‌آمده از محوطه‌ی تاریخی هفت‌تپه


پایان‌نامه
رضا شیخ‌السلامی، 1382

حفاظت و مرمت سرستون گاو دروازه‌ی ناتمام تخت جمشید


پایان‌نامه
فرامرز توکلی، 1375

مقایسه‌ی تطبیقی سفال دوره‌ی اشکانی با دوره‌ی ساسانی، مرمت یک نمونه سفال دوره‌ی ساسانی


پایان‌نامه
رضا رحمانی، 1375

بررسی و بازآرائی سکه‌های دوره‌ی پارت


پایان‌نامه
بیژن حیدری‌زاده، 1375

مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی


پایان‌نامه
رضا عطائی، 1375

بررسی مرمت آناستیلوز در تخت جمشید و مرمت سرستون گاو از کاخ صدستون


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا