نتایج مربوط به سفال 88 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی 1395 مقاله
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی سارا پترسون 1395 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین اعظم رمضانی چرمینه 1394 مقاله
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن) مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه 1394 مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی 1394 مقاله
بررسی فن‌شناسی سفال قرمز عصر آهن تپه حسنلو با بررسی مرمت‌های انجام شده بر روی دو نمونه سفال جواد سروری 1393 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان ملیحه غفاری 1392 پایان‌نامه
مرمت و بازسازی پیه‌سوز سفالی منسوب به دوره‌ی صفویه متعلق به موزه‌ی خصوصی مسلم علی‌حسینی 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین احمد زردی 1392 پایان‌نامه
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری 1392 طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان فرزانه راجی‌زاده 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته سمیرا جعفری 1392 پایان‌نامه
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند علیرضا کوچکزایی 1391 پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت سفال قرمز مکشوفه از منطقه‌ی خدآفرین رضا نوری 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
حفاظت و مرمت چهار نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بلوچستان هادی شیرازی‌نیا 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان آسیه صالحی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه از سفال‌های خاکستری منقوش محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بزمان سمانه اربابی 1391 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال اسپیدژ بزمان محسن رخشانی 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
باستان کانی شناسی سفالینه های عصر مفرغ کؤل تپۀ عجب شیر، شرق دریاچۀ ارومیه
زینب نورزهی، بهرام آجورلو، مسعود باقرزاده کثیری، قادر ابراهیمی
1395
نوع نوشتار: مقاله
پتروگرافی مقطع نازک مواد سرامیکی
سارا پترسون
1395
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
مروری بر روش پرتونگاری ایکس در آثار سفالین
اعظم رمضانی چرمینه
1394
نوع نوشتار: مقاله
شناسایی و تحلیل بستر آثار سفالی بر مبنای بقایای محیط دفن (بررسی موردی سفالینه های خاکستری منسوب به عصر آهن)
مسعود باقرزاده کثیری، حمیدرضا قربانی، یاسر نظریه
1394
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل مقدماتی از ردپای بومی بودن صنعت سفال های نخودی شهر سوخته با استفاده از روش آنالیز نیمه کمی عنصری XRF
حسین سرحدی دادیان، وحید پور زرقان، حسین مرادی، مهدی رازانی
1394
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فن‌شناسی سفال قرمز عصر آهن تپه حسنلو با بررسی مرمت‌های انجام شده بر روی دو نمونه سفال
جواد سروری
1393
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو شیء سفالی یافت‌شده از میدان عتیق استان اصفهان
ملیحه غفاری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و بازسازی پیه‌سوز سفالی منسوب به دوره‌ی صفویه متعلق به موزه‌ی خصوصی
مسلم علی‌حسینی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت دو نمونه سفال محلی شهرستان قاین
احمد زردی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فناوری سفالگری اسلامی قره‌داغ
مهدی رازانی، بهرام آجورلو، آرش تیرانداز، محمدامین حائری
1392
نوع نوشتار: طرح پژوهشی
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال قرمزرنگ منقوش مکشوفه از شهرستان کرمان
فرزانه راجی‌زاده
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه سفال نخودی شهر سوخته
سمیرا جعفری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت اشیاء سفالی و فلزی گنجینه‌ی موزه‌ی باستان‌شناسی بیرجند
علیرضا کوچکزایی
1391
نوع نوشتار: پروژه‌ی اجرایی
حفاظت و مرمت سفال قرمز مکشوفه از منطقه‌ی خدآفرین
رضا نوری
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت چهار نمونه کاسه‌ی سفالی خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بلوچستان
هادی شیرازی‌نیا
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال خاکستری منقوش متعلق به رمشک قلعه گنج کرمان
آسیه صالحی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه نمونه از سفال‌های خاکستری منقوش محوطه‌ی باستانی اسپیدژ بزمان
سمانه اربابی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد سفال اسپیدژ بزمان
محسن رخشانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج