نتایج مربوط به سنگ 86 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان بهروز جلوداریان بیدگلی 1395 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز نازنین شریفان 1395 پایان‌نامه
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان عادله محتشم 1395 مقاله
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی 1394 مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان 1394 مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی کیلفورد پرایس، اریک دوئن 1394 کتاب
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور مسعود انصاری 1394 پایان‌نامه
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد 1394 مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران رامین محمدی سفیدخانی 1393 مقاله
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس 1393 مقاله
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک كليفورد . ا. پرايس 1393 مقاله
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی ب. فیتسنر، هاینریش.ک 1393 مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی 1393 مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی 1392 مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل 1392 مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی مهدی رازانی 1392 مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی 1392 مقاله
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز مریم اکبری فرد 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
استفاده از روش تصویربرداری واریختگی بازتابشی (RTI) در حفاظت از چهار شیء کلریتی حوزه فرهنگی هلیل رود، جیرفت؛ موجود در موزه آذربایجان
بهروز جلوداریان بیدگلی
1395
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سنگ دس آس خانگی متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز
نازنین شریفان
1395
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان
عادله محتشم
1395
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت ظروف مرمری مکشوفه از جیرفت در حوزه‌ی تمدنی هلیل‌رود
رامین محمدی سفیدخانی، مهدی رازانی
1394
نوع نوشتار: مقاله
تحلیل ساختار شناسی سنگ های آذرآواری در معماری صخره کند روستای تاریخی کندوان
فریده امینی بیرامی، مهدی رازانی، ابراهیم اصغری کلجاهی، سیدمحمدامین امامی، علی‌رضا باغبانان
1394
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
کیلفورد پرایس، اریک دوئن
1394
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
کیفیت سنجی مواد مرمتی و روش های استفاده شده در مرمت معبد آناهیتا کنگاور
مسعود انصاری
1394
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی نقش‌مایه‌های سنگ‌نگاره‌ی خزانِ بیرجند در استان خراسان جنوبی
سارا صادقی، حمیدرضا قربانی، حسن هاشمی‌زرج‌آباد
1394
نوع نوشتار: مقاله
گونه‌شناسی فرمی و تکنیکی مصنوعات مرمری در محوطه‌های شاخص پیش از تاریخی (عصر مفرغ) جنوب شرق ایران
رامین محمدی سفیدخانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
راهنمای استاندارد برای انتخاب و استفاده از استحکام‌بخش‌های سنگ
دبلیو. اس. جینل؛ دی. ويسل؛ سی. سرلِس
1393
نوع نوشتار: مقاله
استحکام‌بخشی سنگ آهک با استفاده از ضماد آهک و شیرآهک
كليفورد . ا. پرايس
1393
نوع نوشتار: مقاله
اطلس تصویری اَشکال هوازدگی در یادمان‌های سنگی
ب. فیتسنر، هاینریش.ک
1393
نوع نوشتار: مقاله
ساختارشناسی سنگ‌های تراکیت در ازاره کارخانه چرم سازی خسروی
سحر احمدخان بیگی، مهدی رازانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
ظهور و زوال خانه‌های صخره‌ای روستای توریستی کندوان
فریده امینی بیرامی، ابراهیم اصغری کلجاهی
1392
نوع نوشتار: مقاله
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری
ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل
1392
نوع نوشتار: مقاله
کتاب‌شناسی فارسی حفاظت و مرمت میراث سنگی
مهدی رازانی
1392
نوع نوشتار: مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
حفاظت و مرمت حوض مروارید خانه‌ی صدقیانی تبریز
مهدی رازانی، داریوش کوشکی، علی میرزایی، رامین محمدی
1392
نوع نوشتار: مقاله
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز
مریم اکبری فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج