منابع ثبت شده مربوط به

سیمان و مصالح جدید

مشخصات
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی، 1391

مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران ۱۳۸۶‏)


کتاب
عباس عابد اصفهانی، ناهید هراتیان اردستانی، 1387

بررسی تأثیرات ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه میراث جهانی تخت جمشید


مقاله
ناهید هراتیان اردستانی، 1383

بررسی آسیب‌های وارده‌ی کاربرد ملات ماسه سیمان در مرمت آثار سنگی تخت جمشید


مقاله
زهرا زهلی، 1388

فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و مرمت یکی از اولین نقش‌برجسته‌های سیمانی در تهران


پایان‌نامه
ناهید هراتیان اردستانی، 1384

بررسی تاثیرات مخرب ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید


پایان‌نامه
ناهید هراتیان اردستانی، 1382

مطالعه‌ی شناخت و بهینه‌سازی ملات ماسه‌سیمان در مرمت‌های آثار سنگی تخت جمشید؛ مرمت یک قطعه از سنگ تاج طاقچه‌ی کاخ صدستون


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا