بافته‌ها

منابع ثبت شده مربوط به

فرش و گلیم

مشخصات
مژگان بهشتی‌فر، رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی، 1390

راهکارهای حفاظتی کنترل آفات در بافته‌های پشمی


مقاله
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، 1376

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)


کتاب
زهره چهاردولی، 1393

آسیب‌شناسی فیزیکی قالی‌های پولونز موجود در موزه‌ی هنر متروپولیتن نیویورک


مقاله
بیژن اربابی، 1386

مرمت قالی و زیرانداز


کتاب
شقایق عودی اول، 1390

حفاظت و مرمت یک قطعه فرش مربوط به دوره‌ی پهلوی دوم


پایان‌نامه
حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور، 1392

فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی


مقاله
الهام محمدبیگی، 1382

بررسی شیوه‌های حفاظت، نگهداری و نمایش فرش در گالری و موزه‌ها و بهینه‌سازی شیوه‌های مدیریت حفاظتی


پایان‌نامه
داوود آقاعلی‌گل، محمدجواد نجفیان، علی باقی‌زاده، پروین اولیایی، فرح شکوهی، محمد لامعی رشتی، 1386

آنالیز عنصری رنگ‌ها و کاغذ نقشه‌ی قالی با روش میکروپیکسی و استفاده‌ی آن در مرمت


مقاله
مهری باقی‌زاده، 1389

آسیب‌شناسی و فن‌شناسی قالی‌های ابریشمی ایرانی و ارائه‌ی دستورالعمل حفاظتی و مرمتی


پایان‌نامه
ثریا ساعی، 1375

مقایسه‌ی تطبیقی شیوه‌های شستشوی سنتی و مدرن در قالی‌های قدیمی


پایان‌نامه
نازیا زمانی، 1371

حفاظت و مرمت قالی ایران؛ قالی کاشان


پایان‌نامه
فرحناز بهادران، 1370

حفاظت و مرمت فرش ایران


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا