نتایج مربوط به فلز 110 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان عادله محتشم 1395 مقاله
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی 1394 مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی وحید پورزرقان 1393 مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو 1393 کتاب
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد 1392 مقاله
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان میثم رضایی مهوار 1392 مقاله
حفاظت و مرمت یک پیکره‌ی فلزی از جنس آلیاژهای مس متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی یزد فرامرز آزادبخت 1392 پایان‌نامه
مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار مریم کوهشاری 1392 پایان‌نامه
اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن محمد مرتضوی 1392 پایان‌نامه
تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی امید عودباشی 1392 پایان‌نامه
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی وحید پورزرقان 1392 مقاله
پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG یانک سو کو 1392 مقاله
مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان نگار قربانی 1392 پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان عالیه علیزاده 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان سولماز حسینی‌پناه 1392 پایان‌نامه
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2) وحید پورزرقان 1392 مقاله
راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان) رضا امین‌صدری 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی فرشته حکیمی 1391 پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان حسن غفاری نیک 1391 پایان‌نامه
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه ی فنی تزئینات طلاکاری در کتیبه های سنگی کلیسای وانک در اصفهان
عادله محتشم
1395
نوع نوشتار: مقاله
اهمیت تحلیل لایه های خوردگی در مطالعه فنی آثار فلزی تاریخی
پرستو نعیمی طرئی، رسول وطن‌دوست حقیقی
1394
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
بررسی و امکا‌ن‌سنجی استفاده از میوه‌ی اقاقیا به‌عنوان بازدارنده‌ی طبیعی خوردگی در حفاظت اشیاء برنزی تاریخی
وحید پورزرقان
1393
نوع نوشتار: مقاله
برگزیده مقالات اولین و دومین همایش ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی
ویرایش (/به کوشش) مهدی رازانی، بهرام آجورلو
1393
نوع نوشتار: کتاب
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها
محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد
1392
نوع نوشتار: مقاله
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان
میثم رضایی مهوار
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت یک پیکره‌ی فلزی از جنس آلیاژهای مس متعلق به گنجینه‌ی موزه‌ی یزد
فرامرز آزادبخت
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت و حفاظت یک ظرف فلزی لوله‌دار
مریم کوهشاری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول و مبانی پاک‌سازی آثار مفرغی تاریخی بر مبنای بازشناخت سطح اصلی و ارزیابی روش‌های آن
محمد مرتضوی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تحلیل ریخت‌شناسی خوردگی و شرایط حفاظتی در مجموعه‌های برنزی به‌دست‌آمده از حفاری با تمرکز بر سیستم فلز-محیط-خوردگی
امید عودباشی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
اصول و مبانی الکتروشیمیایی در مبحث بازدارندگی خوردگی در آلیاژهای تاریخی
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
پاک‌سازی چسب‌ها و پوشاننده‌های آثار آهنی با استفاده از لیزر TEA CO2 و Nd: YAG
یانک سو کو
1392
نوع نوشتار: مقاله
مطالعه، فن‌شناسی و آسیب‌شناسی یک پایه شمعدان برنجی دوره‌ی سلجوقی متعلق به موزه‌ی آذربایجان
نگار قربانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی حفاظت و مرمت دو سر تبر مفرغی متعلق به اسپیدژ بزمان
عالیه علیزاده
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت سه عدد پیکان از آلیاژ مس متعلق به دیلمیان
سولماز حسینی‌پناه
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
تعیین نوع بازدارنده‌ی خوردگی در آلیاژهای تاریخی (2)
وحید پورزرقان
1392
نوع نوشتار: مقاله
راهکارهای حفاظت و مرمت اشیاء آلیاژ مسی به دست آمده از محیط مرطوب با تأکید بر طرح حفاظت و درمان برای چهار شیء مکشوفه از حفاری‌های تپه بازگیر مینودشت (استان گلستان)
رضا امین‌صدری
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک ظرف مفرغی تاریخی متعلق به مجموعه‌ی خصوصی
فرشته حکیمی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان
حسن غفاری نیک
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
لیست نتایج