اسناد آرشیوی دیداری و شنیداری

منابع ثبت شده مربوط به

فیلم و میکرو فیلم

مشخصات
زهرا جمشیدیان، 1383

مرمت دیجیتالی فیلم


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا