مبانی نظری مرمت

منابع ثبت شده مربوط به

قوانین، منشورها و بیانیه‌ها

مشخصات
پروین سلیمانی، 1391

اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه


پایان‌نامه
سیده‌فرنوش حسینی، 1392

بررسی نقد در حوزه ی مرمت آثار میراث فرهنگی با تأکید بر نقد مخاطب محور


پایان‌نامه
رسول‌ وطن‌دوست‌، 1378

کارایی نظریه‌ها‌ی جهانی در حفاظت‌، نگهد‌ار‌ی و مرمت میراث فرهنگی ایران


مقاله
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی، 1394

جایگاه ارزشی دیوارنگاری ایرانی در ثبت جهانی میراث معماری بومی


مقاله
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی، 1395

مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی


مقاله
بهنام پدرام، عبد الله جبل عاملی، بهشاد حسینی، 1393

بازخوانی جایگاه ارزشی دیوارنگاره‌ها در روند ثبت میراث معماری ایران و جهان


مقاله
ترجمه‌ی نگار کاظمی‌پور، 1394

اصول ایکوموس برای نگهداری و حفاظت-مرمت نقاشی‌های دیواری (پنجمین و آخرین پیش‌نویس برای پذیرش در گردهمایی عمومی ایکوموس، آبشار ویکتوریا، اکتبر ۲۰۰۳)


مقاله
مهدی رازانی، 1389

بررسی بنیان‌های مرمت در ایران (با نگاهی به خانه‌ی تاریخی داوید نخستین مدرسه‌ی مرمت در جلفای اصفهان)


مقاله
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، 1383

سند نارا


مقاله
ترجمه‌ی عطاالله صدیقیان، 1388

بیانیه‌ی ایکوموس به مناسبت روز جهانی آثار و محوطه‌ها، عنوان سال ۲۰۰۹ – “علم و میراث”


مقاله
ترجمه‌ی امیررضا پورمقدم، 1383

قوانین و بیانیه‌های بین المللی


مقاله
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا