مبانی نظری مرمت

منابع ثبت شده مربوط به

قوانین جزائی

مشخصات
بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی، 1388

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران


مقاله
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا