مبانی نظری

قوانین جزائی

مشخصات
بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی، 1388

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران


مقاله
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا