نتایج مربوط به مرمت بناهای تاریخی 51 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏ 1395 مقاله
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی 1395 مقاله
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد مهران کاظم‌پور 1394 مقاله
الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد 1394 مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.) علی نوراللهی 1394 مقاله
بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی 1394 مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی کیلفورد پرایس، اریک دوئن 1394 کتاب
شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان علی شهابی‌نژاد، رضا ابوئی، محمود قلعه‌نوئی، سید محمد امامی 1393 مقاله
بررسی دوره‌های مرمت حمام حاجی‌خان (از سال 1388 تا 1393) هانی زارعی 1393 مقاله
پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (اقدامات و چالش‌ها) حسین اسمعیلی سنگری، بهروز عمرانی 1393 مقاله
بازخوانی یک تجربه – مداخلات مرمتی پُشت بام خانه‌ی فیلی شیراز هانی زارعی 1392 مقاله
کفسازی در بناها و محوطه‌های تاریخی رضا شیرازیان، آرش بوستانی، هادی جهان‌آبادیان 1392 کتاب
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر 1392 مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس) هانی زارعی 1392 مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی سمیه بصیری 1392 کتاب
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل 1392 مقاله
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه پروین سلیمانی 1391 پایان‌نامه
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز داریوش کوشکی 1391 پایان‌نامه
مرمت خانه فیلی در شهر شیراز هانی زارعی 1390 مقاله
معماری ساختارهای گنبد کبری قربانی 1390 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
مطالعه تحولات بافت تاریخی نهبندان‎ ‎به استناد شواهد باستان‌شناسی و مدارک تاریخی
زهرا روشندل، حسن هاشمی زرج آباد ‏
1395
نوع نوشتار: مقاله
نظریه حفاظت پیشگیرانه و کاربرد آن در حمایت از میراث معماری
علی‌محمد انصاری صدرآبادی، احسان اصلانی
1395
نوع نوشتار: مقاله
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد
مهران کاظم‌پور
1394
نوع نوشتار: مقاله
الگو واره‌های نظری حفاظت و نگهداری از خانه‌های فرهنگی- تاریخی دوره قاجار تبریز
احد نژاد‌ ابراهیمی ، فرزین حق‌پرست، سلوی کی‌نژاد
1394
نوع نوشتار: مقاله
گذری بر معماری و شهرسازی ‌ایران در دوره‌ی اشکانی (256 ق.م تا 224 م.)
علی نوراللهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و نقد احیای خانه‌ی تاریخی سید رسول حسینی مجموعه‌ی عمارت خان خوراسگان با تاکید بر هویت تاریخی آن
میترا آزاد، محمود ستایش مهر، مهدی سلطانی محمدی
1394
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی
کیلفورد پرایس، اریک دوئن
1394
نوع نوشتار: کتاب
شکل‌گیری و دگرگونی تاریخی میدان نقش‌جهان اصفهان
علی شهابی‌نژاد، رضا ابوئی، محمود قلعه‌نوئی، سید محمد امامی
1393
نوع نوشتار: مقاله
بررسی دوره‌های مرمت حمام حاجی‌خان (از سال 1388 تا 1393)
هانی زارعی
1393
نوع نوشتار: مقاله
پایگاه میراث جهانی مجموعه بازار تاریخی تبریز (اقدامات و چالش‌ها)
حسین اسمعیلی سنگری، بهروز عمرانی
1393
نوع نوشتار: مقاله
بازخوانی یک تجربه – مداخلات مرمتی پُشت بام خانه‌ی فیلی شیراز
هانی زارعی
1392
نوع نوشتار: مقاله
کفسازی در بناها و محوطه‌های تاریخی
رضا شیرازیان، آرش بوستانی، هادی جهان‌آبادیان
1392
نوع نوشتار: کتاب
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت
حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر
1392
نوع نوشتار: مقاله
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس)
هانی زارعی
1392
نوع نوشتار: مقاله
زندگی دوباره‌ی سنگ‌ها؛ با نگرشی بر آسیب‌شناسی و شیوه‌های حفظ و مرمت آثار و ابنیه‌ی سنگی
سمیه بصیری
1392
نوع نوشتار: کتاب
مروری بر نمک‌زدایی ابنیه و یادبودهای سنگی به روش ضمادگذاری
ورونیک ورگس بلمین، هاینر زایدل
1392
نوع نوشتار: مقاله
اصول نظری و عملی مرمت کتیبه‌های کاشی معرق در ایران مطالعه‌ی موردی؛ گنبد غفاریه شهرستان مراغه
پروین سلیمانی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفظ و مرمت حوضِ خانه‌ی صدقیانی تبریز
داریوش کوشکی
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مرمت خانه فیلی در شهر شیراز
هانی زارعی
1390
نوع نوشتار: مقاله
معماری ساختارهای گنبد
کبری قربانی
1390
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج