حفاظت و موزه

منابع ثبت شده مربوط به

نگهداری آثار در مخزن

مشخصات
مهشید ایلخانی، 1389

بررسی حفاظتی مجموعه آثار موزه هنرهای ملی با نگاه ویژه به زنجیره حفاظتی Chantier Des Collection


پایان‌نامه
رابرت والر، 1395

مدیریت بحران در حفاظت پیشگیرانه


ترجمه‌ی مریم دلگشا عبدالملکی‏
مقاله
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی، 1392

شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها


مقاله
سمیه پورخسروانی، 1392

مدیریت و کنترل خطر حریق در موزه‌ها و آرشیوها (نمونه‌ی موردی: ارائه‌ی طرح مدیریت خطر حریق در کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک)


پایان‌نامه
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی، 1392

پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM


مقاله
علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی، 1392

شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان


مقاله
مریم ماهی، 1391

بررسی مبانی نظری مرمت و حفاظت از آثار شهداء با تکیه بر آثار موزه‌ی شهدای تبریز 


پایان‌نامه
سحر فروزان‌پور، 1390

ارزیابی عوامل تهدید‌کننده‌ی اشیاء موجود در موزه‌ی پارس شیراز، با نگاه ویژه به نگهداری تابلوهای نقاشی رنگ و روغن


پایان‌نامه
صدیقه روحی، 1385

روش‌های نگه‌داری و الزامات حفاظتی آثار کاغذی در مخازن


مقاله
لیلا بیدار، 1385

قارچ‌زدگی: (واکنش سریع در رفع آن)


مقاله
مهرناز آزادی، 1385

آشنایی با “مؤسسه‌ی موزه ملی هند” پیش‌گام و کم‌نظیر در موزه‌داری و مرمت


مقاله
حسن غفاری نیک، 1391

مطالعه‌ی تکنیکی و حفاظت و مرمت دو خنجر فلزی توقیفی از مشکین‌شهر متعلق به موزه‌ی آذربایجان


پایان‌نامه
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا