نتایج مربوط به کاشی 65 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
طرح حفاظت و مرمت تزیینات کاشیکاری نمای جنوبی سردر باغ ملی تهران علیرضا کاظمی نسب 1395 پایان‌نامه
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری 1394 کتاب
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی 1394 مقاله
حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران امیر ثناجو، محمد امینیان 1394 مقاله
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی مهدی مکی‌نژاد 1394 مقاله
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد مهران کاظم‌پور 1394 مقاله
بررسی ضرورت‌ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی‌کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی) رضا وحیدزاده، پروین سلیمانی، زهره مطلبی، رقیه موحدی مهرآبادی، نازیلا احسانی امرئی 1394 مقاله
نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشی‌کاری هفت‌رنگ ِمناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین مسلم میش‌مست‌نهی 1394 مقاله
تجربه‌ای در مرمت کاشی معرق (مرمت کتیبه‌ی تیموری محراب مسجد جامع میبد) امیرحسین کریمی 1394 مقاله
A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran Parviz Holakooei 2014 مقاله
آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی 1392 مقاله
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز حمیدرضا ایرانی 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز فرزانه شکیباپور 1392 پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد یاسر نظریه 1392 پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت کاشی‌های هفت‌رنگ ایوان غربی مجموعه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز امیر ثناجو 1391 پایان‌نامه
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز احسان الهی میاوق 1391 پایان‌نامه
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز مریم اکبری فرد 1391 پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏) ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1391 کتاب
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران یاسر حمزوی، حسام اصلانی 1391 کتاب
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro 2013 مقاله
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
طرح حفاظت و مرمت تزیینات کاشیکاری نمای جنوبی سردر باغ ملی تهران
علیرضا کاظمی نسب
1395
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات نهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ ‏(23-25 آذر 1388 ساری)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری
1394
نوع نوشتار: کتاب
کاشی‌کاری کاخ مرمر تهران در آستانه نوگرایی معماری ایران
راحله کاظم‌پور، بهمن سلطان‌احمدی
1394
نوع نوشتار: مقاله
حفظ و مرمت کاشی‌های هفت‌رنگ مسجد ظهیریه‌ی تبریز. ایران
امیر ثناجو، محمد امینیان
1394
نوع نوشتار: مقاله
کاشی‌کاری مقرنس در معماری ایرانی
مهدی مکی‌نژاد
1394
نوع نوشتار: مقاله
شیوه‌ی اجرای پوشش‌های کاشی‌کاری سطوح بیرونی گنبد
مهران کاظم‌پور
1394
نوع نوشتار: مقاله
بررسی ضرورت‌ها و تردیدها در تدوین مبانی نظری برای مرمت آثار کاشی‌کاری ایرانی (مسائل مربوط به مطالعات کالبدی)
رضا وحیدزاده، پروین سلیمانی، زهره مطلبی، رقیه موحدی مهرآبادی، نازیلا احسانی امرئی
1394
نوع نوشتار: مقاله
نگهداشت و بازسازی بخش کمبود کاشی‌کاری هفت‌رنگ ِمناره‌ی شرقی مسجد جامع قزوین
مسلم میش‌مست‌نهی
1394
نوع نوشتار: مقاله
تجربه‌ای در مرمت کاشی معرق (مرمت کتیبه‌ی تیموری محراب مسجد جامع میبد)
امیرحسین کریمی
1394
نوع نوشتار: مقاله
A Technological Study of the Elamite Polychrome Glazed Bricks at Susa, South-Western Iran
Parviz Holakooei
2014
نوع نوشتار: مقاله
آرایه‌های معماری اتاق مقبره‌‌ی بنای تاریخی پیربکران و کتیبه‌ی پنهان در آن
یاسر حمزوی، فرشاد مؤذنی
1392
نوع نوشتار: مقاله
حفاظت و مرمت کتیبه‌ی بسم‌الله موزه‌ی آذربایجان تبریز
حمیدرضا ایرانی
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت یک نمونه کاشی گره‌چین مسجد وکیل شیراز
فرزانه شکیباپور
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق سردرب مسجد جامع یزد
یاسر نظریه
1392
نوع نوشتار: پایان‌نامه
آسیب‌شناسی، فن‌شناسی و حفاظت کاشی‌های هفت‌رنگ ایوان غربی مجموعه‌ی سیدحمزه‌ی تبریز
امیر ثناجو
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مطالعه، حفظ و مرمت بخشی از کاشی‌های معرق داخلی مسجد کبود تبریز
احسان الهی میاوق
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی فنی، آسیب‌شناسی و ارائه‌ی طرح حفاظت کتیبه‌ی معرق سنگ و کاشی خدای‌خانه‌ی مسجد عتیق شیراز
مریم اکبری فرد
1391
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات هشتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (تهران 1386‏)
ویرایش (/به کوشش) رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1391
نوع نوشتار: کتاب
آرایه‌های معماری بقعه‌ی پیربکران
یاسر حمزوی، حسام اصلانی
1391
نوع نوشتار: کتاب
Application of WDXRF in the provenance studies of Persian haft rang tiles: a statistical approach
Parviz Holakooei، Ferruccio Carlo Petrucci، Renzo Tassinari، Carmela Vaccaro
2013
نوع نوشتار: مقاله
لیست نتایج