مروری بر پوسیدگی در چوب استحکام‌بخشی‌شده

به طور ایده‌آل، منظور از استحکام‌بخشی، فرآیندهایی است که جهت تحکیم یا تثبیت فیزیکی چوب‌های آسیب‌دیده و نوآرایی ویژگی‌های استحکامی ساختارهای تشکیل‌دهنده‌ی چوب بدون ایجاد تغییر شیمیایی و در راستای حفظ ماده‌ی چوب انجام می‌گیرد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا