خاک و ارزش‌های آن در مطالعه و حفاظت معماری خاکی (بخش اول)

موضوع خاک به عنوان عنصر معماری، مطالب و موارد بسیار زیادی را دربر گرفته و در مجموعه مقالات و کتب مختلف به تفصیل بدان پرداخته شده است. در اینجا اما قصد بر این است تا ضمن مرور خلاصه‌ای از این موارد، سوالاتی در مورد ارتباط این موارد با موضوع حفاظت و مرمت، طرح گردیده تا زمینه‌ی یک دیالوگ در این فضا فراهم گردد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا