گزارشی از سمینار حفاظت از بقایای معماری خاکی در سایت‌های باستان‌شناسی (روش‌ها و رویکردهای جدید) ۲۶ تا ۲۸ می در مرکز معماری خاکی مدرسه‌ی معماری گرنوبل فرانسه

مدرسه معماری گرنوبل در واقع از فعال‌‌ترین و قدیمی‌ترین موسسات آکادمیک در دنیاست که به طور حرفه‌ای به موضوع کیفیت و نقش خاک به عنوان ماده ساختمانی می‌‌پردازد. این موسسه پروژه‌های زیادی را در کشورهای در حال توسعه و بخصوص کشور های آفریقایی به انجام رسانده یا در دست احداث دارد. یکی از قسمت های […]

خاک و ارزش‌های آن در مطالعه و حفاظت معماری خاکی (بخش اول)

موضوع خاک به عنوان عنصر معماری، مطالب و موارد بسیار زیادی را دربر گرفته و در مجموعه مقالات و کتب مختلف به تفصیل بدان پرداخته شده است. در اینجا اما قصد بر این است تا ضمن مرور خلاصه‌ای از این موارد، سوالاتی در مورد ارتباط این موارد با موضوع حفاظت و مرمت، طرح گردیده تا زمینه‌ی یک دیالوگ در این فضا فراهم گردد.

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا