نشریه‌ها، مجموعه مقالات و همایش‌های فارسی غیر مرمتی

در کنار نشریه‌ها و همایش‌های تخصصی در حوزه‌ی مرمت آثار تاریخی و اشیاء فرهنگی، مقاله‌هایی که از متخصصین این رشته در مجلات و مجموعه مقالات مرتبط به چاپ رسیده و یا در همایش‌های مختلف ارائه شده اند در این زیرگروه دسته‌بندی شده اند.

عنوان نگارنده سال
مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی 1395
بررسی و مطالعه مواد و فنون به‌کار رفته در آرايه‌های رنگی مدرسه ضيائيه شهر يزد بهشاد حسینی، مینا خوبانی‌ربّانی، فائزه اصفهانی‌پور 1394
شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1393
شناسایی و تفکیک قارچ‌ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی 1392
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی 1392
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی 1392
بررسی قارچ‌های آسیب‌رسان در یک مجموعه آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین و مربوط به عصر سلجوقی علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1392
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد 1392
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور 1392
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری 1392
بررسی کیفی آثار چوبی مکشوفه از شهر سوخته‌ی سیستان محسن محمدی، مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی 1392
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان میثم رضایی مهوار 1392
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر 1392
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس) هانی زارعی 1392
بررسی تأثیرات هنر ملّی بر کلیساهای آذربایجان بهروز توکلی 1392
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان مهدی رازانی 1392
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین) علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی 1391
عنوان نگارنده سال
لیست نتایج
مروری بر مبانی نظری حفاظت دیوارنگاره‌های مذهبی
بهشاد حسینی، بهنام پدرام، عبداله جبل‌عاملی
1395
بررسی و مطالعه مواد و فنون به‌کار رفته در آرايه‌های رنگی مدرسه ضيائيه شهر يزد
بهشاد حسینی، مینا خوبانی‌ربّانی، فائزه اصفهانی‌پور
1394
شناسایی رسوبات و شوره‌های سطحی ناشی از اسیدهای چرب در چرم‌های تاریخی به روش ATR-FTIR
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1393
شناسایی و تفکیک قارچ‌ها به روش ATR-FTIR در یک مجموعه آثار چرمی مربوط به عصر سلجوقی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
فن‌شناسی مشک چرمی منسوب به دوره‌ی سلجوقی و مکشوفه از قلعه‌کوه قاین بر اساس مطالعات آزمایشگاهی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
شناسایی قارچ‌های مخرب اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک و تأثیرات ناشی از آنها
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
شناسایی قارچ‌های جداسازی‌شده از نسخ کاغذی و تأثیرات ناشی از آنها در یک مجموعه‌ی خصوصی در اصفهان
علیرضا کوچکزایی، مهشید شیردوانی
1392
پراکنش قارچ آسپرژیلوس نیجر و بررسی آسیب ناشی از آن در مجموعه‌ی اسناد و نسخ کاغذی آرشیو کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک به روش ATR-FTIR و SEM
محسن محمدی آچاچلویی، علیرضا کوچکزایی
1392
بررسی و درمان یک نمونه کفش چرمی منحصر به‌فرد منسوب به دوره‌ی سلجوقی، مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین
علیرضا کوچکزایی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
بررسی قارچ‌های آسیب‌رسان در یک مجموعه آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین و مربوط به عصر سلجوقی
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1392
شمعدان‌های برنزی و برنجی ایلخانی، طرحی نو یا تداوم سنّت‌ها
محمد مرتضوی، مستنصر قلی‌نژاد
1392
فن‌شناسی بافت و نقوش در گلیم قشقایی
حمیدرضا مؤمنیان، ابوالقاسم دادور
1392
جستاری بر پدیدارشناسی هویّت معماری معاصر ایران
محمد لطیفی; نغمه علیزادگوهری
1392
بررسی کیفی آثار چوبی مکشوفه از شهر سوخته‌ی سیستان
محسن محمدی، مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی
1392
شئ (حلقه‌) طلایی مکشوفه از ارجان بحث در صورت، معنا، مکان و زمان
میثم رضایی مهوار
1392
معرفی پروژه‌ی مرمت و احیای قلعه‌ی تاریخی مورچه‌خورت
حسن قاسمی‌نژاد راینی، محمدرضا منوچهری، سعید مشهوری‌آذر
1392
در جستجوی سبک‌شناسی مجموعه‌ی حاجی‌‌خان در شهر وراوی از توابع شهرستان مُهر (استان فارس)
هانی زارعی
1392
بررسی تأثیرات هنر ملّی بر کلیساهای آذربایجان
بهروز توکلی
1392
معرفی مدرسه‌ی فرانسویان (کاتولیک‌ها) جلفای اصفهان
مهدی رازانی
1392
چرم‌سازی عصر سلجوقی در قهستان خراسان (شناسایی نوع پوست و عامل دباغی آثار چرمی مکشوفه از محوطه‌ی تاریخی قلعه‌کوه قاین)
علیرضا کوچکزایی، حسین احمدی، محسن محمدی آچاچلویی
1391
لیست نتایج