مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی، سازس‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور، تهران، 1386

چکیده: بیست و هفت مقاله‌ی ارائه‌شده در همایش ششم مرمت (لینک لیست مقالات) که در مهر 1382 در تهران برگزار شده بود پس از گردآوری توسط دبیرخانه‌ی دائمی همایش، با تلاش رسول وطن‌دوست و ویرایش شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد و رویا بهادری منتشر شده است. این مجموعه مقالات توسط پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی (سازمان میراث فرهنگی کشور) در 336 صفحه به سال 1385 چاپ شده است.

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: