مجموعه مقالات هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏(تهران 1384‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد، رویا بهادری، پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهران، 1388

چکیده: پژوهشگاه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری (پژوهشکده‌ی حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی) در سال 1388 مقاله‌های مربوط به هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی را در 460 صفحه منتشر نموده است. گردآوری این 34 مقاله توسط دبیرخانه‌ی همایش انجام گرفته و ویراستاری علمی آنها بر عهده‌ی شهرزاد امین‌شیرازی‌نژاد و رویا بهادری بوده است. لیست مقالات این مجموعه از طریق این لینک قابل دسترسی و مشاهده است..

لینک تهیه‌ی کتابنوشته‌های مرتبط: