نتایج مربوط به آنالیز دستگاهی 97 یافته‌ی زیر است.
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌ دیواری امام‌زاده هفت‌معصوم روستای کروژده سبزوار مهناز مقدسی 1386 مقاله
بررسی و حفاظت پیکرک‌های سفالین و گِلی شهر سوخته حمیده چلوارفروش 1386 پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل محیطی بر سرعت و ماهیت خوردگی برنز باستانی در محوطه‌های تاریخی گوهرتپه و تپه‌کلار مهناز بهاری 1386 پایان‌نامه
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی 1386 کتاب
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی موسوم به سر گرز متعلق به لرستان نفیسه انصاری 1385 پایان‌نامه
فن‌شناسی لعاب کاشی‌های مسجد نصیرالملک و تلاش برای بازفرآوری لعاب قرمز حمیدرضا چمن 1384 پایان‌نامه
حفاظت از گچبری‌های منحصر به‌فرد بقعه‌ی ایلخانی سید رکن‌الدین (مدرسه‌ی رکنیه) شهر یزد الهه خاکباز الوندیان 1384 پایان‌نامه
بررسی تاثیرات مخرب ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید ناهید هراتیان اردستانی 1384 پایان‌نامه
مقایسه‌ی عملی شیوه‌های جلوگیری از اکسیداسیون سلولز در نسخ خطی  افسانه عبدی راد 1384 پایان‌نامه
سنگ‌شناسی فنی و آزمایشگاهی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان فارس نگینه فرهنگ‌دوست 1384 پایان‌نامه
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان شیرین محبوب 1384 پایان‌نامه
کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت فلور بنده‌خدا 1383 مقاله
کاربرد میکروسوند الکترونیکی در تفسیر و بررسی ساختار اشیاء باستانی از دیدگاه متالورژیک سیدمحمدامین امامی 1383 مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏ ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری 1383 کتاب
مطالعه‌ی ساختاری و مرمت ظروف چینی هنری (انجام آزمایشات لازم جهت شناخت ساختار، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه از گلدان‌های دفتر مرکزی محمدرضا پهلوی در کاخ صاحبقرانیه) لیلا فرهبد 1381 پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1378 کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏) ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست 1376 کتاب
عنوان نگارنده سال نوع نوشتار
لیست نتایج
حفاظت و مرمت بخشی از نقاشی‌ دیواری امام‌زاده هفت‌معصوم روستای کروژده سبزوار
مهناز مقدسی
1386
نوع نوشتار: مقاله
بررسی و حفاظت پیکرک‌های سفالین و گِلی شهر سوخته
حمیده چلوارفروش
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی مقایسه‌ای تاثیر عوامل محیطی بر سرعت و ماهیت خوردگی برنز باستانی در محوطه‌های تاریخی گوهرتپه و تپه‌کلار
مهناز بهاری
1386
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات ششمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏( ‏29-27 مهر 1382 تهران)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، رویا بهادری، شهرزاد امین‌شیرازی
1386
نوع نوشتار: کتاب
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی موسوم به سر گرز متعلق به لرستان
نفیسه انصاری
1385
نوع نوشتار: پایان‌نامه
فن‌شناسی لعاب کاشی‌های مسجد نصیرالملک و تلاش برای بازفرآوری لعاب قرمز
حمیدرضا چمن
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
حفاظت از گچبری‌های منحصر به‌فرد بقعه‌ی ایلخانی سید رکن‌الدین (مدرسه‌ی رکنیه) شهر یزد
الهه خاکباز الوندیان
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
بررسی تاثیرات مخرب ملات ماسه و سیمان در مرمت آثار سنگی محوطه‌ی میراث جهانی تخت جمشید
ناهید هراتیان اردستانی
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مقایسه‌ی عملی شیوه‌های جلوگیری از اکسیداسیون سلولز در نسخ خطی
 افسانه عبدی راد
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
سنگ‌شناسی فنی و آزمایشگاهی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان فارس
نگینه فرهنگ‌دوست
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان
شیرین محبوب
1384
نوع نوشتار: پایان‌نامه
کاربرد تابش ماوراء بنفش به عنوان یکی از روش‌های سنجش غیر تخریبی در مرمت
فلور بنده‌خدا
1383
نوع نوشتار: مقاله
کاربرد میکروسوند الکترونیکی در تفسیر و بررسی ساختار اشیاء باستانی از دیدگاه متالورژیک
سیدمحمدامین امامی
1383
نوع نوشتار: مقاله
مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری
1383
نوع نوشتار: کتاب
مطالعه‌ی ساختاری و مرمت ظروف چینی هنری (انجام آزمایشات لازم جهت شناخت ساختار، آسیب‌شناسی و مرمت یک نمونه از گلدان‌های دفتر مرکزی محمدرضا پهلوی در کاخ صاحبقرانیه)
لیلا فرهبد
1381
نوع نوشتار: پایان‌نامه
مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏17-22 آبان ماه 1376)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1378
نوع نوشتار: کتاب
مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند 1375‏)
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست
1376
نوع نوشتار: کتاب
لیست نتایج