منابع ثبت شده مربوط به

آنالیز دستگاهی

مشخصات
ویرایش (/به کوشش) شهرزاد امین‌شیرازی، رویا بهادری، 1383

مجموعه مقالات سومین و چهارمین همایش‌های بین‌المللی سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی ‏‏- فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌‏


کتاب
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، 1378

مجموعه مقالات دومین همایش سالانه حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته ‏به معمار‌ی‌ (تهران‏ ‏۱۷-۲۲ آبان ماه ۱۳۷۶)


کتاب
ویرایش (/به کوشش) رسول وطن‌دوست، 1376

مجموعه مقالات نخستین همایش حفاظت و مرمت آثار تاریخی – فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به ‏معمار‌ی‌‏ (چهارم تا هشتم اسفند ۱۳۷۵‏)


کتاب
علی نعمتی بابایلو، مهرناز آزادی، فرهود نجفی، محسن محمدی آچاچلویی، 1395

مروری بر شناسایی رزین های دی ترپنویید در ورنی آثار هنری به روش طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه


مقاله
محبوب عبدالعلی زاده، محسن محمدی آچاچلویی، رعنا بهره مندی پورفرد، 1395

ارزیابی تأثیر قارچ کش های تیوفانات متیل و کاربندازیم بر ساختار کاغذ با استفاده از طیف‌سنجی مادون‌قرمز تبدیل فوریه


مقاله
مسعود باقرزاده کثیری، بهاره یونسی، افسانه یاجم، 1395

شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان‌سنجی تاریخ‌گذاری نمونه‌های مجهول


مقاله
باربارا استوارت، 1393

روش های تجزیه ی مواد در مرمت و حفاظت آثار تاریخی


ترجمه‌ی مسعود باقرزاده کثیری
کتاب
کیلفورد پرایس، اریک دوئن، 1394

حفاظت سنگ مرورکلی بر پژوهش­های علمی


ترجمه‌ی مهدی رازانی، هادی زند کریمی
کتاب
معین اسلامی، 1394

کاربرد دستگاه XRF پرتابل در مطالعات باستان‌سنجی مواد فرهنگی تاریخی


مقاله
مسلم میش‌مست‌نهی، 1394

کاربرد تحلیل‌های بلورشناسی در مطالعات فنی آثار تاریخی گچی (مطالعه‌ی موردی گچ بری کوه خواجه‌ی سیستان، ملات گچ شادیاخ نیشابور و ملات گچ قلعه الموت قزوین)


مقاله
حمیدرضا ایرانی، محمود زارعی، ابوالفضل عالی، وحید عسکرپور، علیرضا کوچکزایی، 1394

بازشناخت فناوری مصنوعات چرمی متعلق به دوره هخامنشی، مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان


مقاله
سودابه یوسف نژاد، 1394

شناسایی ساختار و فرآیندهای فرسایش ملات قیر به کاررفته در آجرهای یادمان هخامنشی تل آجری در پارسه


مقاله
مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا