هایده خمسه
بررسی علمی و فرآیند فرسایش، حفاظت و مرمت پنج طومار مربوط به سده‌ی هفتم هجری متعلق به موزه‌ی ملی ایران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1382
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
استاد مشاور: حمید خطیب‌شهیدی

چکیده: بررسی روش‌های شناسائی فنی و مطالعات علمی و آزمایشگاهی، بررسی روند تخریب، شناسایی الیاف کاغذ براساس روش‌های استاندارد، شناسائی مرکب، شناسائی آهار و حفاظت و مرمت کامل طومارها و ارائه‌ی روش‌های درمان و مرمت براساس مطالعات انجام‌شده از اهداف این پژوهش است. روش پژوهش: از طریق موضوعات نظری و عملی است. نتیجه‌گیری: تعیین روش درمان و در نتیجه مرمت و حفاظت کامل طومارها است.نوشته‌های مرتبط: