نشریه‌ها و مجموعه مقالات غیر مرمتی

مقاله های منتشر شده در

نشریه الکترونیکی هنرهای زیبا – هنرهای تجسمی

مشخصات
مسلم میش‌مست‌نهی، محمد مرتضوی، 1390

سیر تحول، بررسی تاریخی و طبقه‌‌بندی کاشی‌های زیرلعابی در ایران

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا