مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت

هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی، 1388

38 مقاله‌ از هفتمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی، 1388 در سوشیانت ثبت شده است.

مشخصات
ناهید گلابی، 1388

حفاظت پیشگیرانه در موزه‌ها

آزاده نصیریان، 1388

بررسی اثرات تخریبی باکتری‌ها و قارچ‌ها بر روی ساختار و رنگ بافته‌های قدیمی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا