نشریه‌ها و همایش‌های غیر فارسی

مقاله های منتشر شده در

Journal of Archaeological Science

مشخصات
Hugo Gomes، Pierluigi Rosina، Parviz Holakooei، Tadele Solomon، Carmela Vaccaro، 2013

Identification of pigments used in rock art paintings in Gode Roriso- Ethiopia using Micro-Raman Spectroscopy

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا