دو فصل‌نامه‌ی تخصصی دانش مرمت و میراث فرهنگی

مقاله های منتشر شده در

سال پنجم، شماره‌ی 3، شماره‌ی پیاپی 4، تابستان و پاییز 1388

مشخصات
پی.یان کنی‌هلم، 1389

تاریخ‌گذاری حلقه‌های درخت پانل‌های نقاشی


ترجمه‌ی معصومه فمی تفرشی
محسن محمدی، غلامرضا وطن‌خواه، علی‌اکبر عنایتی، 1388

ریخت‌شناسی آسیب و نوع قارچ‌های مخرب آثار چوبی

بهنام مهرابی، حسین مسجدی، 1388

شاهنامه‌ی بایسنقری شاهکار نگارگری ایران

وحید پورزرقان، حمیدرضا بخشنده‌فرد، غلامرضا وطن‌خواه، 1388

مروری بر روش‌های حفاظتی در برابر بیماری برنز

عادله محتشم، 1388

آشنایی با برخی کاربردهای لیزر در زمینه‌ی حفظ و مرمت آثار نقاشی روی چوب

شیرکو محمدی، 1388

شکل‌گیری فرم چلیپایی باغ بر اساس مفاهیم نمادین

مهدی رازانی، سیدمحمدامین امامی، عباس عابد اصفهانی، 1388

نگاهی به نویافته‌های باستان‌شناختی جیرفت

معین اسلامی، 1388

آخرین دستاوردهای علمی در زمینه‌ی حفاظت و مرمت مصالح خاکی

بهناز نصیرزاده، محسن عبدالهی، علیرضا سایبانی، 1388

بررسی حمایت کیفری از اموال فرهنگی در حقوق ایران

مسعود رحمتی، 1388

نو آوری‌های دوره‌ی نوسنگی در آناتولی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا