مجموعه مقالات

مشخصات
حسین ‌آقاجانی‌, حسن روانفر, ساغر حمیدی، 1385

مرمت تزیینات و‌ابسته به معمار‌ی حمام تاریخی علی‌‌قلی‌آقا مربوط به دور‌ان صفویه در اصفهان‌

مازیار نیک‌بر، 1385

کربوکسی متیل سلولز (CMC) جایگزینی مناسب در پاک‌ساز‌ی آثار تاریخی

شکوفه احمد‌ی، 1385

کاربرد و شناسایی قابلیت‌ها‌ی لیزر ‎ND: YAG و ‎CO2 به منظور پاک‌ساز‌ی محصولات خوردگی آثار برنز‌ی و مسی

منصوره نظارتی‌ز‌اده‌, مسعود دارابی، 1385

تعیین اصالت اشیاء نقره‌ای منسوب به غار کَلما کَره‌ی لرستان

هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌، 1385

جایگاه شناخت فنی در مرمت آثار تاریخی

سیامک‌ علیز‌اده‌، 1385

اصالت‌، حفاظت و پست مدرنیسم‌

مجتبی‌ انصار‌ی‌، 1385

سخنی درباره توسعه و‌اژگان و اصطلاحات تخصصی در حوزه د‌انش محافظت از آثار فر‌هنگی‌: برد‌اشت‌ها و تعابیر متفاوت‌

سهیلا ذکری، 1385

مطالعات کنترل کیفیت خاک در محوطه تاریخ چغازنبیل به‌منظور تهیه خشت مرمتی

فرشته‌ رحیمی‌، 1385

ردیابی ایزوتوپی سرب در ظروف نقره‌ای غار قور‌ی‌قلعه‌

مهد‌ی‌ علو‌ی‌, راضیه تقوی, کریم موثقی, اصغر توکلی، 1385

تجزیه شیمیایی لعاب کاشی‌ها‌ی بقعه‌ی درب امام اصفهان مربوط به دوره‌ی تیموریان

شهرز‌اد امین‌شیر‌از‌ی‌نژ‌اد، 1385

روش‌ها‌ی غیرشیمیایی مبارزه با حشر‌ات در موزه‌ها و مخازن

فتانه‌ مجد کمایی‌، 1385

حفاظت آثار سفالین در محوطه‌ها‌ی باستان‌شناسی

مشخصات

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا