در پایگاه دانسته‌های مرمت آثار سوشیانت 547 مقاله ثبت شده است.


مشخصات انتشار یا ارائه
مارال صدقیان

حفاظت و مرمت نقاشی های روی چوب قوس دار سقف کاخ صاحبقرانیهدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1389
عباس عابد اصفهانی، بابک حجتی، حمید فرهمند بروجنی

بررسی ساختاری یک نمونه طومار چرمی متعلق به موزه هگمتانه همداندوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1389
سمیه نوغانی، حسام اصلانی

مروری بر فن شناسی و آسیب شناسی کاغذها و پارچه های دیواری خانه وثیق انصاریدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1389
پریسا عبدالهی، رسول وطن‌دوست

فن شناسی و آسیب شناسی و ارائه راه کار حفاظتی سنگ نگاره انسان بالداردوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
سمیه بصیری، پدرام بهنام

مواد پرکننده و شیوه های پر کردن قسمت های کمبود در مرمت آثار سنگیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
مهدی رازانی

واژه شناسی حفاظت سنگدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
محمد حدادی

واژگان تخصصی در حفاظت و مرمت آثار سفالی (فن شناسی، آسیب شناسی و مرمت)دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
معین اسلامی، محمد مرتضوی

قابلیت توموگرافی کامپیوتری سی-تی اسکن در بررسی و مطالعه آثار تاریخیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
شهره بیروتی، رسول وطن‌دوست

نقش بسته بندی در راستای حفاظت پیشگیرانه اشیای موجود در مخازن (با مطالعه موردی روش های نگهداری سکه های تاریخی موزه رشت)دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
حسن خلیلی زنوز

ارزیابی سازگاری مواد ساختمانی با استفاده از گرمانگاری مادون قرمزدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
ناکو ویسی، اصغر محمدمرادی، فاطمه مهدی‌زاده سراج

حفاظت لرزه ای اشیا موزه ای واقع در ابنیه تاریخی با استفاده از فن آوری جدا سازی پایه (طرح پیشنهادی حفاظت از موزه سنندج در برابر زلزله)دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
مهدی مداحی، شیوا حاجیانی، آرش ضیاء آبادی

فن شناسی و آسیب شناسی تزئینات گچ بری در بنای امامزاده قاسم و آرامگاه کوچک محوطه تاریخی سمیراندوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
رضا رحیم نیا

کالبد معماری در هسته مرکزی آستانه شاه نعمت اله ولیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
هانی زارعی، محمد حسین وافی

جستاری در سیر تحولات شهری شیراز در دوره های مختلف تاریخیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
امیرحسین کریمی، غلامرضا وطن‌خواه

شناسایی بست های نقاشی ایرانی به روش شیمی تردوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
سمیه نوغانی

کاربرد میکرو امولسیون روغن در آّب برای حفاظت از آثار تاریخیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
محسن قانونی، حمید فرهمند بروجنی

نگره معاصر در آسترگیری تابلوهای نقاشی (با نگاهی به روش جدید آسترگیری یک تابلوی رنگ و روغن)دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
مسعود باتر، زهرا محمدی سرایی

بررسی آزمایشگاهی تزئینات و حفاظت و مرمت یک نسخه عقدنامه قاجاری متعلق به مجموعه شخصیدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
سوگند نقوی،حمیدرضا بخشنده‌فر، غلامرضا وطن‌خواه

بررسی متالورژیک یک ظرف لوله دار متعلق به عصر آهن IIدوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
مژده مؤمن‏‌‏زاده

مقدمه‏‌‏ای بر پیشینه مقوله حفاظت پیشگیرانه: از کجا آغاز شد و به کجا رسیده است؟دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش ، 1388
مشخصات انتشار یا ارائه

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا