مهشید کاکوئی
بررسی آزمایشگاهی استحکام بخش ها بر روی چوب های تاریخی منطقه گیلان
دوفصل‌نامه‌ی مرمت و پژوهش، سال پنجم، شماره‌ی نهم، پاییز و زمستان 1389


به‌اشتراک‌گذارنده: بهروز جلوداریان بیدگلینوشته‌های مرتبط: