هاد‌ی‌ خورشید‌ی‌

بررسی رنگد‌انه‌ها و فنون دیو‌ارنگاره‌ها‌ی دوره‌ی تیمور‌ی مسجد شاه مشهد، مدرسه‌ی دودر مشهد، مدرسه‌ی غیاثیه‌ی خرگرد


پنجمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی - فر‌هنگی و تزئینات و‌ابسته به معمار‌ی‌، ‏ 1385، مجموعه مقالات همایش‌های حفاظت و مرمت، صص 105-118


دریافت مقاله: در مورد کتاب

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا